Gemeente Oosterhout blundert met verkiezingsuitslag

Winst voor GroenLinks in Oosterhout

GroenLinks Oosterhout heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen een winst geboekt van één zetel. In percentage van de stemmen ging GroenLinks van 5,5 naar 7,1%. De komende vier jaar bezet GroenLinks dan ook twee zetels in de Oosterhoutse gemeenteraad. Het vele werk van GroenLinks in de afgelopen vier jaar en de goede campagne die wij gevoerd hebben, zijn dus door de kiezer beloond


In eerste instantie werd door burgemeester Huisman van Oosterhout gezegd dat GroenLinks drie zetels in de Oosterhoutse gemeenteraad had. Ongeveer een half uur nadat deze uitslag bekend werd gemaakt, betrad de burgemeester opnieuw het podium en maakte bekend dat door een rekenfout GroenLinks slechts twee zetels had en dat de derde zetel naar een plaatselijke partij ging. Deze mededeling kwam als een donderslag bij heldere hemel. Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks onmiddellijk om opheldering gevraagd bij de verantwoordelijke ambtenaren. Daarnaast vinden wij het erg onzorgvuldig dat wij niet voor het bekend worden van de “nieuwe” uitslag over de achtergronden hiervan geinformeerd zijn.

Naar aanleiding van deze gang van zaken zal GroenLinks in Oosterhout vragen om een hertelling van de stembiljetten en een feitenonderzoek naar de gebeurtenissen op de verkiezingsavond. Lijsttrekker Willem-Jan van der Zanden, in het dagelijks leven docent wiskunde: “Het is een zeer slechte zaak, dat bij de berekening van de verkiezingsuitslag een dergelijke fout gemaakt wordt. Elke leerling op een middelbare school is prima in staat om een verkiezingsuitslag op een goede manier handmatig te berekenen, maar bij de gemeente Oosterhout gaat dit mis.” Het zal duidelijk zijn dat precies op tafel moet komen, hoe een dergelijke onvergefelijke fout ontstaan is.