De mogelijkheid van sportbeoefening moet over de hele stad uitgespreid in stand gehouden worden. Er is genoeg vergaderd en gepraat over de sportverenigingen zoals bijvoorbeeld over VVO, TSC de Twins en vele anderen. Het resultaat is dat er niets is gerealiseerd van alle plannen en plannetjes, die met en zonder overleg van betrokkenen, bedacht werden in het gemeentehuis.

Naar onze mening moet het stadsbestuur zich maar eens beperken tot haar kerntaak ‘sturen en beslissen’. Veruit het belangrijkste daarbij is het terugdringen van de bureaucratie. Daar is de grootste winst te halen. Intern houden vele koninkrijkjes zich bezig met hun eigen deelbelang waardoor de besluitvorming bestaat uit het sluiten van extreem dure compromissen.

Vele beleidsmedewerkers, projectleiders, coördinatoren, afdelingsmanagers, directeuren en het stadsbestuur hebben hierover langdurig moeten onderhandelen. Met als gevolg dat de uitkomst zich slecht verhoudt tot oplossingen waarop clubbestuurders zitten te wachten. En dat uiteindelijk de belastingbetaler in casu de burger er voor op moet draaien.

Cees Noltee, Groen Brabant