Geacht College,

Gelet op het gestelde in artikel 41 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad stellen wij het volgende aan de orde.

Zoals bekend verondersteld heeft Oosterhout op 26 november j.l. de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep uitgevoerd. Door de GGD was een verkeerde locatie vermeld en men werd verzocht zich naar recreatieoord De Warande te begeven. De Warande is van twee kanten te bereiken, langs de zij-ingang aan de Bredaseweg en via de gebruikelijke ingang aan het Wilhelminakanaal Zuid, aldus het schrijven met betrekking tot de gewijzigde locatie. Om de parkeerdruk zo veel mogelijk te spreiden werd aan de bewoners van Vrachelen en Vlindervallei verzocht in ieder geval gebruik te maken van de hoofdingang en de parkeerplaats aan het Wilhelminakanaal.

In een bewonersbrief van 13 oktober jl. gericht aan de bewoners van Vrachelen 1 en de Vlindervallei worden deze bewoners geïnformeerd over de werkzaamheden vanwege de aanleg van een bergbezinkbasin aan de Jan de Rooijdreef. Voor deze werkzaamheden was het noodzakelijk de westelijke rijstrook van de Lage Molenpolderweg (rijrichting van Vrachelen naar Oosterheide) tussen de Pannehuisstraat en de Poolsedreef af te sluiten van 21 tot en met 31 oktober. Ook wordt er in dezelfde brief aangegeven dat van 30 november tot en met 5 december de westelijke rijbaan is afgesloten vanwege het verwijderen van de damwanden. Niets aan de hand dus, zou men kunnen zeggen, ware het niet dat ons berichten bereiken dat het aanbevolen traject tijdens de vaccinatieperiode afgesloten was voor doorgaand verkeer. Onmogelijk dus om via de Lage Molenpolderweg de parkeerplaats aan het Wilhelminakanaal Zuid te bereiken.

De Onafhankelijke Fractie stelt de volgende vragen:
-Wat is de reden dat door de GGD een verkeerde locatie op de oproep is vermeld?
-Wat is de reden dat, met betrekking tot de termijn van de wegafsluiting, van de genoemde bewonersbrief is afgeweken?
-Indien de werkzaamheden door de aannemer zijn vertraagd, waarom is er niet gecommuniceerd met betrokken aannemer dat gedurende de vaccinatieperiode het wegdeel niet afgesloten had mogen zijn?
-Heeft de afdeling verkeer überhaupt wel rekening gehouden met deze afsluiting?
-Wat gaat u ondernemen dat bij de volgende vaccinatie op 17 december het hierboven geschetste zich niet zal herhalen?

Hoogachtend

Gerard A.H.M. Oomen