Huishoudelijke hulp

opzeelandU hebt al eerder bij ons kunnen lezen dat dit Storp enorm goed is in het omarmen van juristen. Die hebben ook een huishouden te onderhouden natuurlijk. Dat dit ten koste ging van mensen die echte hulp nodig hebben had u ook al goed begrepen. Gisteravond stonden twee nota`s op de agenda, namelijk de nota`s 'Beleid hulp bij het huishouden 2017' en 'Compensatiebesluit cliënten die geen (hoger) beroep hebben ingesteld tegen de beëindiging van de hulp bij het huishouden'. Daar het een hand in hand met het ander gaat hebben we de geluiden van beide ook maar in dit artikel ingesloten.

Een voor allen en allen voor een

De aanstichtster van alle ellende was aangenaam verrast dat uw raad meeging in alle valsheid om de grote boze overheid aan te wijzen als boosdoener van het leed dat onze hulpbehoevende bewoners is aangedaan. Die sukkels in Den Haag kunnen geen wetten maken en daar zouden onze juristen wel eens eventjes korte metten mee maken. Mooi niet dus.

Gezond Burgerverstand kwam met terechte opmerkingen over een ingediend 'amendement' in oktober 2014. Volgens de aanstichtster was dit amendement destijds overbodig. Het zou allemaal goed komen. Mooi niet dus.

Diederik van Opzeeland (PvdA) dacht weer eens even dat hij wethouder was en achtte het nodig om Gezond Burgerverstand terecht te wijzen. Als de geweldige man van de zachte landingen en in de mist wandelen nu recht van spreken had hadden we dat ook vermeld natuurlijk.

En discussie 2

Inloggen