Vaststelling Welstandsnota 2016

paarsekrokodilNa een experiment met welstandsvrij bouwen heeft uw raad besloten om de gemeente (grotendeels) welstandsvrij te maken. Uw raad wenst een modern welstandsbeleid. Daarbij is wel aangegeven dat een excessenregeling van kracht moet blijven.

Het nieuwe welstandsbeleid betekent een overgang van toetsing vooraf naar een aanpak van evidente overschrijding van de algemene normen achteraf. In beginsel past dit in het handhavingsbeleid van de gemeente.

Verder geldt de afschaffing niet voor de woonwijk de Contreie, omdat het gewenste eindbeeld van deze wijk, die vol in ontwikkeling is, vastgehouden moet worden. Het is van groot belang dat het beeldregieplan van de wijk blijft bestaan en dat het voor de Contreie ingestelde kwaliteitsteam als zodanig blijft functioneren tot het moment dat de gehele wijk gerealiseerd is. Daarna kunnen voor de Contreie de welstandsregels en het kwaliteitsteam worden afgeschaft.

Dat is zo`n beetje de kern van de noa 'Vaststelling Welstandsnota 2016'. U hoort paarse kastelen voorbij komen en of uw college wel of niet het advies van een externe commissie moet opvolgen. Een 'amendement' om dit af te dwingen struikelde.

Inloggen