Miljoen naar ambtenaren

applausU heeft het goed geraden, we zijn bij de nota 'Renovatie Productiehuis Pannehoef' aanbeland. Met zo`n gemeentebestuur heb je eigenlijk geen Surplus of Theek 5 meer nodig. Verbinden, bedenken, faciliteren en uitvoeren doen ze allemaal zelf tegenwoordig. Met dien verstande dat het gemeentebestuur over een onuitputtelijke geldbron beschikt. Uw raad is zeer ingetogen met dit gegeven. Vandaar dat er circa € 20 per inwoner gegund werd aan de ambtenarij om hun hobby te mogen bekostigen. U kunt zelf wel uitrekenen wat dit wederom voor uw gezin betekent aan minder uit te geven centjes in de bruisende binnenstad.

Als een engel een duivel wordt, is hij het slechtst van allemaal

We gaan het verhaal van de kritische krantenjongen niet herhalen. Fulltime met je hobby bezig kunnen zijn, en nog vet betaald krijgen ook, corrumpeert uiteindelijk iedereen.

Het CDA ging akkoord door te vertrouwen op Hem dat het allemaal wel goed gaat komen. Het grootste lachertje was toch wel de 'motie' van Ad Jespers, Gemeentebelangen wilde een motie indienen die opriep om na de gift van meer dan een miljoen een onderzoek te starten naar de implantatie van H19 in de Pannehoef. Zodat het gebouw aan de Heuvel verkocht kon worden aan commerciële partijen. Zoals door een raadslid geopperd moet je als je dit wilt met een amendement komen, en niet voor de schone schijn (om niet als uw geldverslinder te boek komen te staan) moties indienen die als ze aangenomen worden een schone dood sterven.

De wethouder die alle exorbitante uitgaven aan gebouwen erdoorheen drukt met de drogreden dat het gebouw dan makkelijker te verkopen is aan een commerciële partij ontraadde de motie stellig. De investeringen in H19 hebben nog niet de culturele rente opgebracht. U ziet het, wil je iets realiseren beweer je het ene, wil je hetzelfde behouden beweer je het ander. De motie werd overigens ingetrokken. Goh.

Alle kosten gedekt met verkoop Outflow

U hoort uw wethouder verkondigen dat Outflow waarschijnlijk voor het einde van dit jaar verkocht zal zijn. Outflow is ook al zo`n paradepaardje van uw college waar emmers van uw geld ingestoken is met een cultureel rendement van 0,0. U ziet maar. Of er nu een wethouder met 2 klassen lagere school of een zogenaamde geletterd iemand zich mag bemoeien met cultuur, betalen zal u.

Inloggen