NEE is het nieuwe JA

leugensBij het beluisteren van de discussie rondom de nota ‘Randvoorwaarden en uitgangspunten ontwikkeling locatie Keiweg-Ridderstraat’ kunt u weer eens genieten van een knap staaltje hypocrisie in optima forma. Het onderdeel dat politiek zo leuk maakt.

Oosterhout heeft 84% lager opgeleiden

Gemeentebelangen, CDA en VVD hebben bij de discussie over de randvoorwaarden op 20 januari 2015 de volgende motie ingediend. Deze is destijds op de SP na door alle overige partijen aangenomen. Bij de overwegingen valt te lezen dat 84% van de ondervraagde in een Burgerij-enquête – een soort mini-referendum – heeft aangegeven dat er niet hoger KAN en MAG gebouwd worden dan vier bouwlagen. De Mark Rutte (CDA) van Oosterhout heeft en had daar geen boodschap aan, en legde uw raad doodleuk een plan voor waar vijf bouwlagen in terugkomen.

Zo gauw er bij een VVD-er horizonvervuiling in zijn eigen achtertuin dreigt, die zijn woongenot aantast, is hij in alle staten. Dan volgt er een gang naar de Raad van State. Om de dreigende teloorgang van die horizonvervuiling te compenseren verplaatsen ze die maar naar elders. Dan splitsen ze die horizonvervuiling liever bij een paar oude besjes in de maag.

Zoals vaker bij inbreidingen zijn ook in deze casus auto`s van bewoners een probleem. Waar zal al dat blik zich openbaren? Een mooie gelegenheid om de aandacht van je volksverlakkerij af te leiden met een amendementje en motie.

Een amendement van Groen Brabant, Gezond Burgerverstand en GroenLinks die oproept om aan de randvoorwaarden van 20 januari 2015 te voldoen haalde het natuurlijk niet.

Inloggen