logo storp png

Zijn er buiten het Slotjesveld 1 nog dinosaurussen te vinden?
Dat was een beetje de strekking van de nota 'Versoepeling archeologiebeleid'.
Onze aanname is van niet, die van uw stadsbestuur ook.
Daarom werd uw raad voorgesteld om:

  1. In te stemmen met de versoepeling van het archeologiebeleid met betrekking tot drainage, heipalen en de bundeling van kleine initiatieven.
  2. Het vigerend archeologiebeleid voor de overige aspecten te handhaven.

Aangenomen met de stemmen van SP en GroenLinks tegen.
De stemverklaring van de SP gehoord hebbende, en ervan uitgaande dat die klopt, zien we vanzelf wel de kort gedingetjes tegemoet komen als archeologen denken dat er buiten het Slotjesveld er nog wél een te vinden is.

Geluid: