zuredruivenAfgelopen dinsdag ging in uw raad een van de discussies over WAVA/!GO (Uitvoering Participatiewet en toekomst WAVA). Uiteraard dient uw raad door de participatiewet besluiten te nemen. Daar zult u ons dan ook niet over horen. U hoort de arm van uw wethouder SP(?) gaandeweg de discussie steeds dieper verdwijnen in !GO. Maar klopt het allemaal wel wat hij zegt?

U hoort deze SP(?)-wethouder de loftrompet over de goede ervaringen van 60 jaar WAVA steken. Wij durven het wel over 50 jaar te hebben. De laatste 10 van die 60 jaar is er nogal wat gefraudeerd en onder de mat geschoffeld. Het logische gevolg van maatschappelijke ondernemen met burgergeld. U kunt er op deze site alles over terugvinden. Volgens uw SP(?)-wethouder heeft het bestuur alle financiële leed uit het verleden zo goed als weggewerkt. Dat is al de eerste grove leugen. Het bedrijf aan het Wilhelminakanaal gaat nog steeds gebukt onder een restant van circa 5.000.000 van het totaalbedrag, waarmee naar hartenlust gespeeld is.We hebben er in september maar weer eens een een WOB-je aan besteed. Uit het antwoord van uw gemeente blijkt dat misdaad loont. Echter… u weet dat het totale verdampte bedrag over vele miljoenen gaat, en het bedrag waarvoor de voormalig directeur aangeslagen is slechts € 342.789 bedraagt.

Als deze SP(?) aan de macht kwam zouden ze wel eens schoon schip maken. Gezien dat enkel de voormalig directeur gemangeld is kan het niet anders zijn dat medeplichtigen met rust gelaten zijn, en nog steeds met burgergeld mogen spelen. Maar iedereen had het mis, ook deze SP(?) bedekt het met de mantel der liefde.

Hoewel de nota duidelijk aangeeft dat het over de toekomst van WAVA gaat, hoort u ze geen enkel woord besteden aan de misstanden die er op het moment heersen. Hoewel ze er volledig van op de hoogte zijn. U mag het ze zelf vragen, maar het enige dat u zal horen is: “work in progress .”

Blijf met je poten van onze statushouders af!

Storp heeft het al lang niet meer over sociale werkplaats. Het bedrijf aan het Wilhelminakanaal is al lang verworden tot dumpplaats van sociale vraagstukken. U heeft er al van alles geplaatst zien worden. Prostituees, (ex)-verslaafden, reclasseringsklanten, vluchtelingen en wat niet meer. Zonder rekening te houden met de mensen waarvoor de werkplaats opgericht is. Ook bij ons is bekend dat er mensen, waarvoor het opgericht is, weggepest zijn. Omdat ze niet als volwaardig aangezien werden door de anders geplaatsten. Dan is het niet vreemd dat er een raadslid zich zorgen maakt over de voornemens om bij de dumpplaats van sociale vraagstukken statushouders onder te brengen. Het nieuwe verdienmodel van het bedrijf (u kunt al zo vast gaan googlen wat u straks aan tolken mag gaan schuiven.), die daarmee tevens de verdwijnende arm van uw SP(?)-wethouder verklaart.

Groen Brabant was de enige die ernaar vroeg. Uw SP(?)-wethouder was hoorbaar ongelukkig met deze vragen. Hoewel wij weten dat hij wel degelijk weet dat de Altena-gemeenten voornemens zijn er een hele bups te plaatsen, deed hij het maar snel af met de mededeling dat alleen Geertruidenberg en/of Drimmelen een offerte aangevraagd zouden hebben. De zorgen van Cees Noltee, of het een wel met het ander accordeert, werd door de SP(?) direct aangegrepen om hem op social media als xenofoob weg te zetten.

U hoort ook uw SP(?)-wethouder ongemakkelijk worden bij de discussie over het vastgoed. Minder aanwas betekent ook minder behoefte aan ruimte. Nu houden er mensen – bekostigd uit SW-gelden - zich bezig met het proberen verhuren van het leegstaand vastgoed. “We zijn ermee bezig”, krijgt men te horen. U hoeft niet van goeden huize te komen om zelf op uw vingers uit te rekenen dat het afstoten van ruimte niet gewenst is, als je nog een over een andere agenda waarover je liever niet in het openbaar praat beschikt. U zal er later wel weer mee overvallen worden.

Dan nu geluid: