greatOosterhout.fwAfgelopen dinsdag heeft uw raad middag- en avondvullend gebabbeld over allerlei zaakjes, pijntjes en wensjes. Daar de aanvangstijd van de vergadering een beetje anders was dan mensen gewend zijn hebben enkele luisteraars te laat ingeschakeld. Om aan enkele verzoekjes te voldoen onder de gehele discussie van uw raad.

Als er al krenten in de pap waren gaan we die niet allemaal benoemen. Het schiet van het een naar het ander. Van een mevrouw uitzendbureau die de hele arbeidsmarkt duidt tot een mevrouw Oostquartier Oosteind – die met die agressieve buurman – die gemeentebemoeienis wil tot een meneer ORTS die met verkapte zinnen ORTS helemaal de moeder doet schandpaalnagelen.

Tevens hoort u dat het bestuur van WAVA/!GO nog steeds een zootje is. Nog steeds worden de rechten van SW-ers met voeten betreden. Ze mogen niet klokkenluiden en ze moeten plaats gaan maken voor statushouders en andere belanghebbende waarvoor het mensontwikkelingsbedrijf niet opgericht is. Later op Storp.nl een longread over deze.

Uw gemeente is wanhopig op zoek naar een nieuw verdienmodel. We beschikken niet meer over voldoende grond om er nog wat geld uit te persen. Dus honden- en huizenbezitters, vrees het ergste.

Uw gemeente heeft flink geïnvesteerd in een nieuw geluidssysteem, waarvoor hulde.