Ingezonden brief over het vervoer van kinderen door Pvo speciaal onderwijs.
Vervoerder PVO/Buuron voert met ingang van maandag, 8 november, het leerlingenvervoer uit dat voorheen door IJsselsteden Beheers Groep B.V. werd gereden. Via het leerlingenvervoer worden kinderen uit Oosterhout vervoerd naar scholen voor het speciaal onderwijs in onder meer Rijsbergen en Breda. In totaal gaat het om ruim tweehonderd kinderen. De gemeente treft deze maatregel per direct voor de rest van het schooljaar 2010/2011
De gemeente Oosterhout blijft het leerlingenvervoer op de voet volgen?

Normaal ben ik niet zo'n klager, maar we hebben dit school jaar al zoveel moeten pikken van de vervoersmaatschappijen dat nu de maat vol is.
Het hele schooljaar is het al een zootje wat het leerlingenvervoer betreft. Bussen die niet komen, bussen die veel te laat komen, wisselen van chauffeurs alsof het niks is. Vervoersmaatschappijen die dan weer wel, dan weer niet en tenslotte toch weer wel failliet gaan.
En dan het ergste nog van al: het verzuimen van goede info, zodat je niet weet waar je aan toe bent. Je weet niet eens meer hoe en bij wie je je kind af of ziek moet melden. Telkens een andere bus, ander logo, andere chauffeur, andere regels in de bus, enz. Afgelopen maandag (10 januari) staat er een bus voor met een nieuwe chauffeuse en nieuwe kinderen van een andere school.
Om 5 voor half 9 (sorry, ze waren hem vergeten), terwijl Rick zijn school begint om kwart voor 9 en ze eerst naar een andere school moeten om daar kinderen af te zetten. Dus... voor de zoveelste keer dit schooljaar: TE LAAT OP SCHOOL!!!
Wij wisten als ouders niets van de veranderingen af, ook niet dat de ritten herzien zouden worden. De chauffeur wist het de week ervoor wel maar had geen zin dit van te voren even door te geven.
's Middags bellen ze om 4 uur (de school is om kwart over 3 uit) van de PVO, dat ze vergeten waren om onze kids op te halen en dat ze alsnog opgehaald zouden worden. Rick is om kwart voor 5 thuis, een chauffeuse die niet begrijpt dat de kinderen van slag zijn en dreigt de gemeente te bellen en ze voortaan met de fiets te sturen.
Waar slaat dit op? Alsof ze zelf zo secuur zijn?
Dinsdag dan toch dezelfde chauffeur als maandagmorgen, maar wel al om 10 voor 8. Een geluk dat Rick niet meer in zijn pyjama liep... Uiteindelijk blijkt dan 8 uur de nieuwe te verwachte tijd te worden?!?
Woensdag staat om 10 over 8 een volslagen nieuwe chauffeur voor de deur, met een heel anders uitziende taxi (zonder logo), die niet eens het fatsoen heeft zich voor te stellen en uit te leggen waarom er deze week al nummer 3 voor de deur staat. En dat in 3 dagen tijd... Ik heb per gratie gods mijn kind maar meegegeven, maar vertrouwen heb ik er niet meer in.
Weten jullie wel met wat voor kinderen jullie te maken hebben? Ze gaan niet voor niks naar speciale scholen en ze gaan niet voor niks met het leerlingenvervoer mee. Elke morgen maar afwachten of de bus wel voor staat, hoe laat de bus voorstaat en ook nog eens wie de chauffeur is.
Dat alles maakt deze kinderen heel onzeker, met alle gevolgen van dien. Hij wordt thuis steeds moeilijker te handelen.
Het kan toch niet zo zijn dat jullie willen dat wij hem steeds voller stoppen met medicijnen, zodat ze bij het vervoer maar lekker aan kunnen rommelen?
Zou het niet eens tijd worden dat als er een nieuw vervoerscontract aangegaan wordt dit met een gerenomeerd taxibedrijf aan te gaan?
Zo'n contract voor meerdere jaren ipv voor 1 schooljaar aan te gaan? In zo'n contract o.a. te eisen dat degene die het contract krijgt dit ook eigenhandig uitvoert en niet uitbesteedt bij een "club" die het kennelijk nog goedkoper kan?
Eens voor de afwisseling niet alleen te kijken naar de goedkoopste km-prijs maar ook naar kwaliteit, service, het verleden van zo'n bedrijf (jaaropgave, enz)?
Ik snap ook wel dat als er subsidies mee gemoeid zijn het een openbare aanbesteding is, maar dan kunnen er toch eisen gesteld worden?
Ik hoop dat er ooit het besef komt wat deze toestanden inhouden voor deze kinderen. En dat alleen omdat er een "club" was die het net een paar cent goedkoper kon?
Met gevolg dat de rest van het jaar het een puinhoop is omdat een ander de ellende mag opknappen.

Met vriendelijke groet,
Hans de Haas
Oostehout

Eventuele reacties graag per email naar de redactie.